Rätt till ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet utan att ange några skäl inom fjorton dagar. Ångerfristen löper ut fjorton dagar efter den dag då kunden, eller en av denne utsedd tredje part som inte är transportör, fysiskt tar den sista varan i besittning.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. brev per post, e-post) som skickas till SYNTIOS sp. z o.o., ul. Dekoracyjna 3e, 65-155 Zielona Góra, Polen eller per telefon +48 68 453 37 00 eller per e-post till [email protected].

Du kan använda den förlaga till ångerblankett som finns, men det är inte obligatoriskt. För att ångerfristen ska respekteras räcker det att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut. Du ska skicka eller returnera varorna till SYNTIOS sp. z o.o. ul. Przylep - Zakładowa 566-015 Zielona Góra, Polen, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar efter det att du informerat oss om ditt beslut att frånträda detta avtal. Denna tidsfrist ska anses ha iakttagits om kunden returnerar varorna före utgången av fjortondagarsperioden. De direkta kostnaderna för att returnera varorna ska bäras av kunden.

Effekter av ångerrätten

Om kunden frånträder detta avtal ska alla mottagna betalningar, med undantag för leveranskostnader, återbetalas till kunden utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då vi informerades om hans beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmetod som användes för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen samtycker till en annan metod; i båda fallen kommer återbetalningen att vara kostnadsfri för dig. Återbetalningen kan skjutas upp tills varorna har mottagits eller tills kunden har lämnat bevis på att varorna har skickats, beroende på vilket villkor som uppfylls först.

Undantag från ångerrätten

Utövandet av ångerrätten är uteslutet i följande avtal

To Top